นายปิยะ ทองวัฒนา

นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลวัดสิงห์

ปรับภูมิทัศน์วัดปากคลองมะขามเฒ่า

ระบบประปาเทศบาลตำบลวัดสิงห์